EN | PL
[ Oferta ] [ Blog ] [ Nasze Publikacje ] [ O Nas ]   

If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. ~ Sun Tzu[ Szczegóły usługi ]


[ Co dostarczymy ]

Jako część każdego testu / symulacji ataku dostarczamy:

  • Plan "ataku" - Dokument zawierający wszelkie kluczowe informacje na temat planowanego testu / symulacji ataku, tj.: zakres testów (ang. scope specification); ustalone zasady przprowadzania testu (ang. rules of engagement); scenariusze ataków; i inne w zależności od indywidualnych ustaleń z klientem.

  • Raport końcowy - Raport końcowy zawierający szczegółowy opis techniczny zidentyfikowanych podatności. Każda opisana podatność zawiera między innymi: opis negatywnych konsekwencji jaki ma ona na badany system; ryzka jakie się z nią wiążą; kroki (w postaci programu lub algorytmu) prezentujące przykład wykorzystania danej słabości (ang. PoC exploit); wskazówki i zalecenia dotyczące usuniecia/"załatania" podatności.

  • Wsparcie i weryfikacja poprawek - wsparcie i konsultacja podczas naprawy zidentyfikowanych podatności. Weryfikacja jakości poprawek (ang. re-testing).
Z-Labs
Kosciuszki 40/2
+48 665 865 713
81-702 Sopot, Poland
PGP: Key


Copyright (c) 2018-2023 Z-Labs